Numer Telefonu

289.232.6166

Godziny Otwarcia

Pon - Piątek 9:00am - 5:00pm

 

UPROWADZENIE DZIECKA I KONWENCJA HASKAchild abduction-8949617_s

Uprowadzenie dziecka następuje, jeżeli rodzic  samowolnie zmienia miejsce jego pobytu.  Uprowadzenie dziecka stanowi niezwykle skomplikowaną kwestię prawną, często wymagającą ustalenia, który sąd jest właściwy do podjęcia decyzji o prawach rodzicielskich i w jaki sposób takie decyzje mają być egzekwowane.

Bez względu na to, czy uprowadzone dziecko opuściło Kanadę, czy nie, rodzic powinien o uprowadzeniu powiadomić policję i niezwłocznie skontaktować się z prawnikiem, aby wystąpić do sądu o nakaz zwrócenie mu dziecka.  Ważne jest, aby był w stanie udokumentować, na jakiej podstawie poszukuje dziecka (powinien przedstawić decyzję sądową lub umowę separacyjną).  Są sytuacje, w których uprowadzający dziecko rodzic może być postawiony w stan oskarżenia na mocy Kodeksu Karnego i aresztowany.  W wielu przypadkach pomaga to w odnalezieniu dziecka.

Konwencja Haska ma zastosowanie przy uprowadzeniu dzieci poza granice Kanady.  Nie reguluje ona kwestii praw rodzicielskich, a jedynie wyjaśnia, który sąd powinien podejmować decyzje związane z przyznawaniem opieki nad uprowadzonym dzieckiem.  Celem Konwencji jest przeciwdziałanie negatywnym skutkom międzynarodowego uprowadzenia lub zatrzymania dzieci.  Postępowanie wszczęte na podstawie przepisów Konwencji ma doprowadzić do przywrócenia stanu faktycznego i prawnego, jaki istniał przed uprowadzeniem.  Wnioski o powrót dziecka sporządzane na podstawie przepisów Konwencji są rozpatrywane przez sądy państwa, do którego dziecko zostało uprowadzone.  Celem Konwencji Haskiej jest doprowadzenie do niezwłocznego powrotu dziecka do państwa jego stałego pobytu.

Konwencję Haską podpisały: Kanada, Stany Zjednoczone, niektóre kraje Ameryki Południowej i większość krajów europejskich, w tym Polska.