Numer Telefonu

289.232.6166

Godziny Otwarcia

Pon - Piątek 9:00am - 5:00pm

UMOWY SEPARACYJNEseparation agreement-7037595_s

Dokument, który w wyniku porozumienia stron rozwiązuje kwestie sporne wynikające z zakończenia związku małżeńskiego lub nieformalnego, nazywa się umową separacyjną (separation agreement).  Umowa taka może rozstrzygnąć wszystkie kwestie prawne, które z reguły towarzyszą rozpadowi związku: od opieki nad dziećmi, poprzez alimenty na dzieci lub małżonka, do podziału majątku.

Podpisanie umowy separacyjnej ma bardzo poważne i długotrwałe skutki prawne.  Umowa powinna być spisana przez prawnika i wynegocjowana w oparciu o wymianę informacji finansowych pomiędzy stronami.  Proces negocjacji musi być fair dla obu stron, gdyż sąd może unieważnić umowę, jeśli stwierdzi nieprawidłowości przy jej zawarciu.  Umowy separacyjne, jak wszystkie inne umowy rodzinne, powiny być podpisane po konsultacji z prawnikiem i po uzyskaniu niezależnej porady prawnej.  Sądy bardzo nieufnie traktują umowy podpisane bez niezależnej porady prawnej.

W większości sytuacji umowy separacyjne podpisane są wskutek negocjacji pomiędzy prawnikami stron lub mediacji pomiędzy stronami.  Wymiana informacji finasowych przez strony jest zawsze częścią negocjacji lub mediacji.

Podpisanie umowy separacyjnej jest znacznie tańsze i szybsze od rozwiązywania kwestii spornych poprzez proces sądowy.

Więcej o umowach separacyjych