Numer Telefonu

289.232.6166

Godziny Otwarcia

Pon - Piątek 9:00am - 5:00pm

 

 ALIMENTY DLA DZIECKAchild support-8888834_s

Gdy twoje dzieci z tobą nie mieszkają, masz obowiązek płacenia alimentów ich opiekunowi.  Wysokość alimentów zależy od twoich dochodów i ilości dzieci.  W przypadku rozwodu rodziców wysokość alimentów określa się w oparciu o Federal Child Support Guidelines.

W przypadku rodziców, którzy nie byli w formalnym związku małżeńskim oraz rodziców, którzy mają roszczenia alimentacyjne mimo formalnego trwania małżeństwa (przed uzyskaniem rozwodu, ale po separacji), wysokość alimentów ustala się w oparciu o Ontario Child Support Guidelines.

Zarówno Federal Child Support Guidelines jak i Ontario Child Support Guidelines zawierają tabele, określające wysokość alimentów w zależności od dochodów płacącego rodzica i ilości dzieci.  Potocznie sumę płaconą w oparciu o te tabele określa się jako „table support”.

Nieraz ustalenie dochodu nie jest proste, szczególnie, gdy dotyczy to osób prowadzących biznes.  Dochód z zeznania podatkowego często jest inny od realnego, od którego zależy wysokość alimentów.  Ponadto niektóre wydatki, zgodnie z prawem odliczane od dochodu podlegającego opodatkowaniu, dolicza się z powrotem do dochodu stanowiącego podstawę do naliczania alimentów.  W przypadkach spornych, dochód określa się sądownie.

Rodzic, nie będący głównym opiekunem dziecka, ma również obowiązek dokładania się do tak zwanych „kosztów specjalnych”, np. przedszkola, opieki zdrowotnej, czesnego i zajęć pozalekcyjnych.  Wysokość opłat określa się proporcjonalnie do dochodów.

Więcej o "table support"

Więcej o kosztach specjalnych

Więcej o dochodzie ustalonym sądownie