Numer Telefonu

289.232.6166

Godziny Otwarcia

Pon - Piątek 9:00am - 5:00pm

EGZEKWOWANIE NAKAZÓW SĄDOWYCHenforcement of orders-9520227_s

W Ontario należności z tytułu alimentów na dziecko lub małżonka egzekwuje Family Responsibility Office – w skrócie - FRO.  Decyzje sądowe dotyczące alimentacji przekazywane są przez sąd i egzekwowane przez FRO.  Umowy separacyjne muszą być składane w FRO przez osobę zainteresowaną egzekwowaniem, czyli tę, która zgodnie z warunkami umowy powinna otrzymywać alimenty.  Przedtem umowę należy złożyć w sądzie.  Szczegóły na stronie internetowej http://www.mcss.gov.on.ca/en/mcss/programs/familyResponsibility/.

W przypadku niewywiązywania się osoby płacącej ze zobowiązań alimentacyjnych, FRO ma wiele możliwości egzekwowania należności, np. zajęcie mienia, bezpośrednie pobieranie opłat z pensji, obciążenie nieruchomości, zatrzymanie prawa jazdy lub paszportu itp., a w skrajnym przypadku umieszczenie niepłacącej osoby w więzieniu.  FRO egzekwuje wyłącznie płatności otrzymywane jako alimenty.  Roszczeń z tytułu innych rodzajów płatności, np. podziału majątku, dochodzi się w inny sposób, z reguły na drodze sądowej.

Więcej o egzekwowaniu płatności