Numer Telefonu

289.232.6166

Godziny Otwarcia

Pon - Piątek 9:00am - 5:00pm

 

UMOWY PRZEDMAŁŻEŃSKIE, MAŁŻEŃSKIE I KOHABITACYJNE (dotyczące związków nieformalnych)

cohabitaion marriage agreements-8329396_s

W Ontario przed zawarciem związku, przyszli małżonkowie lub partnerzy, mogą sporządzić umowę regulującą podział majątku i alimenty dla małżonka w przypadku rozpadu związku, również nieformalnego.  W niektórych przypadkach umowę taką można zawrzeć również w trakcie trwania związku.  Umowa taka pozwala na podział majątku lub wyliczenie alimentów, według reguł różniących się od istniejącego stanu prawnego.

Przed zawarciem takiej umowy, para, która zamierza pobrać się lub razem zamieszkać, powinna zasięgnąć porady prawnej, aby w pełni zrozumieć prawne konsekwencje małżeństwa lub wspólnego zamieszkania oraz podpisania umowy.

Jeżeli para decyduje się na to, by ich sprawy w przypadku separacji lub śmierci były rozwiązywane w oparciu o reguły inne niż zawarte w obowiązujących aktach prawnych, powinna skontaktować się z prawnikami w celu wynegocjowania warunków umowy przedmałżeńskiej, małżeńskiej lub kohabitacyjnej.

Jest to szczególnie istotne, gdy partnerzy:

1. Mają zobowiązania wobec dzieci lub partnerów z poprzednich związków.

 2.  Różnią się znacznie pod względem sytuacji materialnej.

 3.  Mają udziały w biznesach.

 4.  Zamierzają wprowadzić się po ślubie do domu, który przed ślubem stanowił własność tylko jednego z małżonków.

Aby ograniczyć możliwości podważenia takiej umowy w przyszłości, ważne jest, by była ona wynegocjowana i spisana przez prawników.

Należy pamiętać, że Ontario Family Law Act  traktuje rezydencję małżeńską w szczególny sposób.  Ważne jest, aby pary wstępujące w związek małżeński zdawały sobie sprawę z tego, w jaki sposób prawo traktuje dom, w którym będą mieszkać i zastanowiły się, czy akceptują stan prawny, czy też chcą traktować go według innych reguł.

Więcej umowach małżeńskich i przedmałżeńskich.