Numer Telefonu

289.232.6166

Godziny Otwarcia

Pon - Piątek 9:00am - 5:00pm

NIEZALEŻNA PORADA PRAWNAindep legal advise-11193739_s

Aby ostatecznie rozwiązać sprawy rodzinne i zawrzeć wiążące prawnie umowy w kwestiach rodzinnych, niezbędne jest uzyskanie niezależnej porady prawnej.

Porada niezależnego prawnika ma na celu ochronę interesów stron przez pełne poinformowanie ich o naturze i konsekwencjach podejmowanych decyzji.  Prawnik udzielający porady musi być niezależny, to znaczy, nie związany z żadną stroną lub jej prawnikami.

Porada jest niezwykle ważna przed podpisaniem umów separacyjnych, małżeńskich lub kohabitacyjnych, w szczególności, gdy jedna ze stron korzysta z pomocy prawnika przy spisaniu umowy.  Umowy zawarte bez uzyskania niezależnej porady prawnej, mogą być unieważnione przez sąd.  Udzielający porady prawnik ma obowiązek zapoznania się z sytuacją finansową obu stron.  Bez znajomośći tej sytuacj prawnik nie może wyrazić sensownej opinii na temat tego, czy zawierana umowa jest fair dla jego klienta.

Family Law Act zobowiązuje do zasięgnięcia niezależnej porady prawnej przed podpisaniem umowy o przystąpieniu do arbitrażu rodzinnego.  Sądy nie uznają decyzji arbitra, jeśli strony wzięły udział w arbitrażu bez pełnej znajomości konsekwencji tej decyzji.

Prawnik występujący jako mediator i spisujący umowę separacyjną dla uczestników mediacji, ma obowiązek doradzenia stronom, aby przed podpisaniem umowy uzyskały niezależną poradę prawną.

Prawnik udzielający Niezależnej Porady Prawnej musi dobrze poznać sytuację finansową obu stron, poprzez przestudiowanie ich Financial Statements i innych dokumentów finansowych oraz dokładnie przeczytać calość proponowanej umowy.  Prawnik musi także porozmawiać ze swoim klientem, aby uzyskać jasny obraz jego/jej preferencji, celów i oczekiwań oraz aby wyjaśnić, jakie są konsekwencje prawne proponowanej umowy.  Z reguły prawnik wyjaśnia klientowi konsekwencje podpisania umowy w formie pisemnej.
Celem Niezależnej Porady Prawnej nie jest, jak się często wydaje klientom, jedynie uzyskanie podpisu prawnika na umowie.  Udzielenie Niezależnej Porady Prawnej jest czasochłonne ale konieczne, aby klient zdawał sobie sprawę ze znaczenia i konsekwencji podpisywanego dokumentu.  Opłata ze udzielenie Niezależnej Porady Prawnej zależy od ilości czasu spędzonego przez prawnika.  Z reguly minimum pięć godzin pracy jest konieczne, aby udzielić wyczerpującej porady prawnej przed podpisaniem umów separacyjnych lub malżeńskich.
Często prawnik udzielający Niezależnej Porady Prawnej negocjuje również wprowadzenie, w wersji wstepnej umowy,  zmian niezbędnych do zabezpieczenia interesów klienta, co pociąga za sobą dodatkowe koszty.