Numer Telefonu

289.232.6166

Godziny Otwarcia

Pon - Piątek 9:00am - 5:00pm

CZYM JEST MEDIACJA?MEDIATION-8161298_s

Mediacja to proces, w którym neutralna, trzecia osoba (mediator), pomaga stronom będącym w sporze, zidentyfikować kwestie sporne i znaleźć dla nich zadowalające rozwiązania.

Ważne jest, aby pamiętać, że to strony osiągają porozumienie. Mediator niczego im nie narzuca ani nie podejmuje żadnych decyzji.

Rosnącą popularność mediacja zawdzięcza temu, że pozwala na uniknięcie eskalacji konfliktu, zmniejsza koszty i przyspiesza osiągnięcie rozwiązań kwestii spornych. Ponadto prawodawcy ontaryjscy uznali, że zanim dojdzie do rozprawy sądowej, w wielu sytuacjach strony powinny skorzystać z mediacji, czy tego chcą, czy nie. Dlatego w niektórych rodzajach spraw, w tym także w sprawach rodzinnych, mediacja stała się nieuniknionym etapem procesu sądowego.

Mediacja jest poufna. Nic z tego, co zostaje powiedziane w trakcie sesji mediacyjnych, nie może być wykorzystane w sądzie. Dobrze jest, jeśli strony mają swoich prawników, którzy udzielają im niezależnej porady prawnej, gdyż mediator nie udziela stronom porad prawnych ani nie wyraża opinii. Może natomiast udzielić informacji o istniejącym stanie prawnym. Rozwiązania osiągnięte przez uczestników mediacji, nabierają mocy prawnej dopiero po sporządzeniu i podpisaniu przez strony umowy separacyjnej (separation agreement).

Mediacja jest skuteczną metodą łagodzenia i rozwiązywania konfliktów i można z niej skorzystać nawet wtedy, gdy strony rozpoczęły już proces sądowy.

 

  Więcej o mediacji