Numer Telefonu

289.232.6166

Godziny Otwarcia

Pon - Piątek 9:00am - 5:00pm

WADY MEDIACJIDO I NEED A LAWYER-9099642_s

Nie ma powżnych niebezpieczeństw związanych z mediacją rodzinną, tym niemniej należy pamiętać, że:

1. Konflikt między stronami ulegnie rozwiązaniu tylko wtedy, jeżeli uczestnicy mediacji zgodzą się na metodę rozwiązania go.  Mediator nie podejmuje za strony żadnych decyzji.  Dlatego jeżeli para nie wypracuje obustronnie akceptowanego sposobu na rozwiązanie swoich problemów, ich konflikty pozostaną nierozstrzygnięte. Ponadto mediacja ma miejsce tylko wtedy, gdy obie strony wyrażają na nią zgodę.                                    

2. Nierozstrzygnięte konflikty muszą ulec rozwiązaniu po zakończeniu mediacji, co oznacza dalsze koszty.

3. Może zdarzyć się tak, że mediacja rozwiąże tylko niektóre konflikty.  W takiej sytuacji, nawet jeżeli strony rozpoczną proces sądowy, będzie on miał węższy zasięg.

4. Warunki ugody wypracowane w trakcie mediacji nie mają mocy prawnej.  Stanowią jedynie podstawę do spisania wiążącej umowy, która nabiera mocy prawnej dopiero po podpisaniu.