Numer Telefonu

289.232.6166

Godziny Otwarcia

Pon - Piątek 9:00am - 5:00pm

JAKIE KWESTIE SPORNE MOGĄ BYĆ ROZWIĄZANE ZA POMOCĄ MEDIACJI?

 
Opieka nad dziećmi

Dla większości par, które mają dzieci, stworzenie nowego rodzicielskiego status quo, który pozwoli dzieciom odnaleźć się w nowej sytuacji i utrzymać więź z obydwojgiem rodziców, jest kwestią pierwszoplanową, zarówno w trakcie mediacji, jak i w trakcie spisywania ostatecznej, wiążącej umowy.  Mimo tego że strony się rozstają, pozostaną rodzicami.  Ich związek się rozpadł, ale powinni dążyć do wypracowania nowego układu pomiędzy sobą,  w którym każde z nich ma swoje życie, ale współpracuje i komunikuje się z byłym partenrem czy małżonkiem w sprawach związanych z dziećmi.  Razem uczestniczą w ważnych wydarzeniach w życiu swoich dzieci i nie robią niczego, co mogłoby zniszczyć związek dzieci z drugim rodzicem.  Ilość  kwestii, które muszą być rozwiązane, jest praktycznie nieograniczona.

Oto przykłady:

1. Z kim dzieci będą mieszkać?

2. Jaka będzie wysokość  alimentów?

3. Kto podejmuje ważne decyzje (czyli, kto ma custody)?

4. Kiedy i gdzie dzieci będą spotykały się z rodzicem, z którym nie mieszkają?

5. Jakie będą dodatkowe opłaty na dzieci (dotyczące opieki zdrowotnej, kosztów opieki nad dziećmi, zajęć pozalekcyjnych, kosztów edukacji itp.)?

6. W jaki sposób rodzice będą kontaktować się ze sobą w sprawach związanych z dziećmi?

7. Jak będą rozwiązywane bieżące kwestie finansowe (bez udziału dzieci, ani tym bardziej nie za ich pośrednictwem)?

Inne problemy:

1.    Wyrażanie zgody na podróże zagraniczne z drugim rodzicem.

2.    Uzgodnienie sposobu zwracania się dzieci do nowych partnerów rodziców.

3.    Dopilnowanie sensownego spakowania się dziecka na wizytę u drugiego rodzica.

4.    Uwzględnienie możliwości przeprowadzenia się jednego z rodziców do odległej miejscowości.

Kwestie finansowe

Kwestie finansowe, które mogą być rozwiązane w trakcie mediacji, dotyczą podziału majątku, alimentacji małżonka i alimentacji dzieci.  W wielu przypadkach bywają bardzo skomplikowane i ich rozwiązanie wymaga konsultacji z innymi profesjonalistami (np. doradcami finansowymi).  Często zdarza się, że obie strony przychodzą na mediację dotyczącą skomplikowanych kwestii finansowych ze swoimi prawnikami.  Jeżeli prawnicy nie biorą udziału w mediacji a rozwiązywane kwestie finansowe są skomplikowane, niezbędne jest, aby strony skonsultowały się ze swoimi prawnikami w trakcie sesji mediacyjnej, zanim zgodzą się na konkretny sposób rozwiązania swojego problemu.

Przed przystąpieniem do mediacji kwestii finansowych, obie strony muszą ujawnić pełny obraz swojej sytuacji materialnej.  Prawo w Ontario wymaga, aby osoby spisujące umowę separacyjną, wiedziały dokładnie, jakie dochody i jakie zasoby ma ich były partener, mąż lub żona. 

W trakcie mediacji uczestnicy sami decydują, które kwestie są dla nich najważniejsze.  Mediator może wyjaśnić stan prawny odnoszący się do danej kwestii i pomóc stronom skoncentrować się na tych aspektach ich sytuacji, które mają szczególne znaczenie przy podejmowaniu decyzji.  Mediator może także powiedzieć uczestnikom, jakie aspekty sprawy byłyby brane pod uwagę przez sędziego, gdyby ich sprawa trafiła do sądu.  Jest to z reguły bardzo pomocne, gdyż umożliwia  stronom spojrzenie na swoje problemy z punktu widzenia prawnego.  Mediator nie udziela swoim klientom porad prawnych.

Uczestnicy mają możliwość wypracowania swoich własnych rozwiązań spraw konfliktowych.  Jeżeli jednak mediator jest przekonany, że strony dogadały się w sposób, który jest drastycznie nie fair dla jednej z nich, zobowiązany jest do poinformowania uczestników o takim stanie rzeczy.  Jeżeli w trakcie procesu mediacji zaistnieją powody, aby uważać, że jedna lub obie strony powinny zasięgnąć niezależnej porady prawnej, mediator ma obowiązek poinformować ich o tym.  Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, w których strony rozważają kilka sposobów rozwiązania sporu i potrzebują pomocy w ocenie możliwych konsekwencji, wad i zalet poszczególnych rozwiązań.


Mediacja całościowa

W większości przypadków strony szukają rozwiązań dla całego wachlarza kwestii spornych, zarówno tych dotyczących dzieci, jak i dotyczących finansów.  To, że kwestie związane z dziećmi częstokroć mają wpływ na sprawy finansowe, czyni sytuację jeszcze bardziej skomplikowaną.  Moje doświadczenia jako terapeuty i wykształcenie psychologiczne w połączeniu z wiedzą w zakresie prawa rodzinnego, stawiają mnie na uprzywilejowanej pozycji, pozwalającej na efektywną pomoc rozstającym się parom zarówno w kwestiach rodzicielskich, jak i finansowych.  Dla większości uczestników mediacji, możliwość rozwiązania wszystkich sporów za pomocą jednego procesu i przy udziale jednej osoby, oznacza mniejszy stres, mniejsze koszty i mniejsze poczucie bezradności.


Przykładowe kwestie finansowe, które mogą być rozwiązane za pomocą mediacji:


I. Podział majątku:

   Ustalenie:

1. Jaki majątek podlega podziałowi?

2. Co stanie się z rezydencją małżeńską?

3. Jak podzielić się meblami i całą resztą wyposażenia domu?

4. Czy strony mają plany emerytalne, które podlegają podziałowi ?  Jeżeli tak, prawnicy stron powinni podjąć kroki zmierzające do ich wyceny .

5. Czy strony posiadały majątek albo długi przed ślubem?

6. Czy w trakcie trwania małżeństwa, któraś ze stron otrzymała spadek lub wartościwe prezenty od osób trzecich?

7. Jak traktować długi zaciągnięte w trakcie trwania małżeństwa?

8. Co ma się stać z biznesami małżonków lub jednego z nich?

9. Jak wycenić np. dzieła sztuki lub inne cenne przedmioty?


II. Alimentacja współmałżonka:

      Ustalenie:

1. Która ze stron jest uprawniona do otrzymywania alimentów.

2. Jaka powinna być wysokość alimentów i przez jaki okres czasu powinny być one płacone.

3. Jakie są konsekwencje podatkowe płacenia alimentów na współmałżonka przez jedną ze stron?


 III. Alimentacja dzieci:

       Ustalenie:

1. Czy jedna ze stron zobowiązana jest do płacenia alimentów na dzieci?

2. Jaka powinna być wysokość alimentów?

3. Czy alimenty powinny być zwiększane co roku, aby uwzględniać inflację?

4. Co może spowodować, że alimenty nie muszą być płacone?

5. Jakimi specjalnymi wydatkami powinny się strony dzielić i w jakiej proporcji?

6. Czy strony powinny otworzyć dzieciom fundusz edukacyjny?


IV. Wydatki medyczne i dentystyczne:

1. Jeżeli masz benefity medyczne w swoim miejscu pracy, wiele wydatków będzie zwrócone przez ubezpieczyciela.  Tym niemniej musisz pomyśleć o ubezpieczeniu dzieci w zakresie kosztów medycznych, które nie są zwracane przez ubezpieczyciela.  Mimo separacji może to również dotyczyć byłego współmałżonka.

2. Jeśli żadne z rodziców nie ma ubezpieczenia w miejscu pracy, wtedy konieczne jest, by zdecydować, kto będzie ponosił koszty opieki medycznej i dentystycznej oraz w jakim zakresie.


V. Ubezpieczenie na życie:

Większość rodziców posiada ubezpieczenie na życie.  Dowiedz się, jaki rodzaj polisy ma twój były partner lub partnerka.  Ważne jest, by upewnić się:

1. Komu zostanie wypłacone odszkodowanie po śmierci jednego z rodziców?

2. Kto będzie płacił składki ubezpieczeniowe?

3. Czy suma, na którą dany rodzic jest ubezpieczony, wystarczy, aby zastąpić alimenty, które nie będą płacone?

Powyższa lista nie jest wyczerpująca.  Jej zadaniem jest jedynie podanie przykładów niektórych z wielu kwestii, które można rozwiązać poprzez mediację.  Mediator służy stronom pomocą w zidentyfikowaniu ich własnych kwestii spornych, które muszą być przedyskutowane i rozwiązane w trakcie mediacji.