Numer Telefonu

289.232.6166

Godziny Otwarcia

Pon - Piątek 9:00am - 5:00pm

JAK ROZPOCZĄĆ MEDIACJĘ?DO I NEED A LAWYER-9099642_s

1.  Zacznij od upewnienia się i potwierdzenia, że twój małżonek lub były partner jest zainteresowany wzięciem udziału w mediacji.  Pamiętaj, że aby mediacja mogła nastąpić, obie strony muszą wyrazić na nią zgodę.

2.  Obie strony muszą pobrać  z mojego portalu internetowego „Kwestionariusz wstępny”, starannie go wypełnić i wysłać do mojego biura faksem lub pocztą (dokładne instrukcje podane są w kwestionariuszu).

3.  Gdy otrzymam oba wypełnione kwestionariusze, skontaktuję się z obiema stronami, aby ustalić datę spotkań wstępnych.

4.  Przed rozpoczęciem procesu mediacji z udziałem obu stron, każdy z uczestników musi spotkać sie ze mną osobno.  Spotkanie daje obu stronom możliwość zadawania mi pytań i poproszenie o wyjaśnienia.  W trakcie spotkań wstępnych obie strony i mediator podpisują „Umowę mediacyjną”.  Po wstępnym spotkaniu obie strony muszą omówić sposoby wymiany informacji finansowych i zgromadzić niezbędne dokumenty.