Numer Telefonu

289.232.6166

Godziny Otwarcia

Pon - Piątek 9:00am - 5:00pm

CZY POTRZEBUJĘ PRAWNIKA?DO I NEED A LAWYER-9099642_s

Wiele mediacji, zwłaszcza tych dotyczących jedynie kwestii rodzicielskich, może odbyć się bez udziału prawników.  W niektórych sytuacjach znalezienie sobie prawnika jest opłacalne, a nawet konieczne. Jeżeli strony decydują się mediować bez konsultowania się z prawnikiem, niezależna porada prawna powinna mieć miejsce przed podpisaniem przez strony umowy separacyjnej.

W sytuacjach, w których podziałowi ulega znaczny majątek albo wchodzą w grę znaczne zobowiązania alimentacyjne w stusunku do dzieci lub małżonka, zdecydowanie korzystne jest, aby obie strony były reprezentowane przez prawników.  Zadanie prawników reprezentujących uczestników mediacji różni się od ich tradycyjnej roli.  Osoby biorące udział w mediacji niekoniecznie potrzebują prawnika, aby wywalczył najbardziej korzystne dla nich rozwiązania, ponieważ same pracują nad osiągnięciem porozumienia.  Zadaniem prawnika nie jest również przekonanie sędziego albo arbitra, aby zgodzili się na takie a nie inne rozwiązanie sprawy.  Ponieważ reguły i zasady mediacji są nieliczne i nieskomplikowane, uczestnicy mediacji  nie potrzebują pomocy prawnika w ich interpretacji. 

Zadaniem prawników, pomagających stronom biorącym udział w mediacji, jest udzielenie im porad na temat ich praw i zobowiązań.  Jest to niezwykle ważne zadanie, ponieważ mediatorzy są neutralni i nie udzielają porad żadnej ze stron.  Z tej przyczyny, jeżeli kwestie fiansowe są poważne, warto skonsultować się z prawnikiem przed rozpoczęciem mediacji, aby przedyskutować konsekwencje potencjalnych warunków ugody.  Ponadto warto jest mieć prawnika, z którym można skontaktować się w trakcie mediacji, aby ocenił dyskutowane opcje.

Czasami strony proszą swoich prawników o udział w niektórych sesjach mediacyjnych, ponieważ uważają,  że prowadzi to do szybszego rozwiązania konfliku.

Przy pierwszym kontakcie ze mną wiele osób nie ma prawnika.  Niektórzy z nich uważają, że udział prawników spowoduje eskalację konfliktu.  Inni mają już na myśli bardziej lub mniej konkretne sposoby na rozwiązanie swoich problemów i nie wierzą, że udział prawników będzie dla nich pomocny.  Jeszcze inni nie chcą w ogóle skorzystać z porady prawnika.  Wszyscy chcą zmniejszyć koszty separacji.
Uważam, że dla większości uczestników mediacji otrzymanie  niezależnej porady prawnej jest nader korzystne.  Aby efektywnie brać udział w negocjacjach, strony muszą zdawać sobie sprawę ze swoich uprawnień i zobowiązań.  Kwestie prawne nie są proste, a mediatorzy nie udzielają porad prawnych. Ponadto pełne zrozumienie sytuacji prawnej pomaga stronom wyobrazić sobie, co może nastąpić, jeżeli nie wynegocjują porozumienia i jak skomplikowany proces czeka ich, gdy mediacja się nie uda.

Stopień interwencji prawnika zależy od sytuacji stron.  Niektórym potrzebna jest jedynie wyczerpująca konsultacja przed rozpoczęciem mediacji.  Dla innych ważne jest, aby mieć kogoś, kto odpowie na ich pytania i będzie sugerował rozwiązania w trakcie trwania procesu mediacji.  Niektórzy przychodzą na sesje z prawnikiem. Inni potrzebują prawnika jedynie do przejrzenia ostatecznej umowy, udzielenia niezależnej porady prawnej i upewnienia się, że wszystkie kwestie wynikajace z separacji są rozwiązane.

Mimo mego przekonania, że w większości sytuacji korzystne jest, aby strony miały swoich prawników, zdaję sobie sprawę z tego, że dla wielu z nich jest to niemożliwe ze względu na koszty.