Numer Telefonu

289.232.6166

Godziny Otwarcia

Pon - Piątek 9:00am - 5:00pm

Curyk_M1

Monika Curyk jest prawnikiem zajmującym się niemal wyłącznie prawem rodzinnym. W swojej działalności dąży do tego, by pomóc swoim klientom zidentyfikować kwestie sporne i znaleźć dla nich zadowalające rozwiązania na drodze ugodowej, a gdy to zawiedzie, zdecydowanie i efektywnie dochodzi ich praw drogą sądową. Jako mediator akredytowany przez Ontario Association for Family Mediation, Monika oferuje również usługi z zakresu mediacji rodzinnej, pomagając klientom znaleźć własny sposób na przebrnięcie przez labirynt zagadnień prawnych, emocjonalnych oraz finansowych związanych z separacją i rozwodem. Mimo przekonania, że w najlepszym interesie, zarówno dla rozstającej się pary, jak i ich dzieci, jest uniknięcie eskalacji konfliktu i polubowne rozstrzygnięcie dzielących ich różnic, zdaje sobie sprawę z tego, że nie zawsze jest to możliwe.
Monika Curyk oprócz studiów prawniczych odbytych na Osgoode Hall Law School (Juris Doctor) w Toronto jest magistrem psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego i magistrem psychologii Uniwersytetu w Toronto.
Nim została adwokatem, zajmowała się psychoterapią i poradnictwem rodzinnym. Jako terapeuta i doradca, nabrała dużego doświadczenia w pracy z ludźmi potrzebującymi pomocy w rozwiązywaniu konfliktów. Poznała dynamikę relacji międzyludzkich oraz traumę, przez którą ludzie przechodzą, gdy małżeństwo ulega rozpadowi. Pomagała też rodzinom, w których dochodziło do przemocy. Jako mediator i prawnik specjalizujący się w prawie rodzinnym, stara się w pracy z klientem wykorzystywać swoje umiejętności i doświadczenia, by pomóc im w ograniczeniu eskalacji konfliktu. W rozmowie z klientem pomaga mu zidentyfikować jego problemy i oczekiwania. Posiada również umiejętność przystępnego wyjaśniania sytuacji prawnej danego przypadku.
Tego typu podejście do problemów sprawia, że jej klientom łatwiej jest podjąć własne, dobrze przemyślane decyzje.

Monika mówi płynnie po polsku.