Numer Telefonu

289.232.6166

Godziny Otwarcia

Pon - Piątek 9:00am - 5:00pm

 

ZMIANA OBOWIĄZUJĄCYCH NAKAZÓW SĄDOWYCHchanging existing orders-9520227_s

Zarówno decyzje sądowe jak i umowy pomiędzy stronami dotyczące wysokości alimentów na współmałżonka lub dziecko, prawa do opieki nad dziećmi (custody) i widywania się z nimi  (access), mogą być zmienione, nawet jeżeli decyzje sądowe określene są jako ostateczne (final).

Może to nastąpić w przypadku, w którym sytuacja rodziny uległa zmianie w takim stopniu, że decyzje podjęte w przeszłości przez strony lub przez sąd, nie odpowiadają nowym okolicznościom.

Najczęściej zmienianymi aspektami decyzji sądowych i umów są custody, access i alimentacja dzieci.

Jeżeli zmieniają się okoliczności, zawsze istnieje także możliwość zmiany decyzji sądowych dotyczących alimentacji współmałżonka.  W przypadku alimentacji współmałżonka opartej o umowę separacyjną, możliwość zmiany w dużym stopniu uzależniona jest od treści zawartej umowy.  Bez względu na to, jak spisana jest umowa, sądy zawsze mają prawo zmiany warunków płacenia alimentów, przy zaistnieniu istotnych podstaw do takiej zmiany.