Deprecated: Function get_magic_quotes_runtime() is deprecated in /usr/local/php74/pear/Cache/Lite.php on line 757
RESTRAING ORDERS-POLISH | Prawo Rodzinne | Polish

Numer Telefonu

289.232.6166

Godziny Otwarcia

Pon - Piątek 9:00am - 5:00pm

RESTRAINING ORDERSenforcement of orders-9520227_s

Restraing Order to decyzja sądu prawnie ograniczająca danej osobie, partnerowi lub małżonkowi, możliwość zbliżania się do określonej osoby lub miejsca.  Restraining order jest rodzajem decyzji sądowej (court order) i wydawany jest w przypadku gróźb przemocy i zagrożenia przemocą.  Restraining order zabrania zbliżania się do określonej osoby bez względu na to, gdzie się ona znajduje, a często także zbliżania się do wskazanych miejsc, np. miejsca zamieszkania czy miejsca pracy.

Jeśli dysponujesz decyzją zabraniającą komuś zbliżać się do ciebie, możesz tę decyzję egzekwować z wykorzystaniem policji.  Niestosowanie się do restraining order jest podstawą do aresztowania i postawienia w stan oskarżenia.

Prośba o Restraining Order może być wniesiona do sądu w czasie kompleksowego postępowania sądowego lub oddzielnie.  O postępowaniu zainteresowany nie zawsze musi być powiadomiony.  Jednak decyzje podjęte bez udziału zainteresowanej strony, są zawsze krótkoterminowe.  Aby otrzymać Restraining Order na dłuższy okres czasu, należy przeprowadzić normalną procedurę sądową z udziałem obu zainteresowanych stron i dostarczyć dowody zagrożenia.