ZALETY MEDIACJIADVANTAGES OF MEDIATION-11901222_s

1.  Z reguły mediacja jest mniej kosztowna niż proces sądowy i negocjacje między prawnikami stron.

2.  Strony same decydują o terminie spotkań.  Sądy narzucają swoje terminy.

3.  Mediacja przynosi szybkie rezultaty.  Sesje mogą mieć miejsce w ciągu paru tygodni od wstępnego kontaktu z mediatorem.  Nie ma potrzeby czekania miesiącami na możliwość pojawienia się przed sędzią.  Większość sporów rozstrzyga się w ciągu jednej lub dwu sesji.

4.  Szybsze osiągnięcie porozumienia i niezaogniony konflikt oznaczają mniej stresu, mniej bezsennych nocy i mniej bólu emocjonalnego.

5.  Mediacja pomaga zredukować poczucie wrogości. Konflikty nie ulegają eskalacji, strony są w stanie komunikować się z sobą po zakończeniu mediacji i utrzymywać poprawne stosunki.

6.  Złagodzenie konfliktu jest korzystne dla dzieci i pozwala stronom na bycie lepszymi rodzicami.

7.  Strony same wypracowują metody rozwiązania swoich konfliktów, co zawsze jest lepsze od rozwiązania arbitralnie narzuconego przez sędziego.

8.  Wypracowane rozwiązania mogą być bardzo twórcze i dostosowane do indywidualnych potrzeb uczestników mediacji w stopniu znacznie większym niż decyzje sądu.

9.  Strony uważają rozwiązania, które same wypracowały, za bardziej satysfakcjonujące i mają poczucie, że zostały wysłuchane, zrozumiane i przyczyniły się do rozwiązania problemu.  Chętniej przestrzegają zobowiązań, które zaakceptowały w trakcie mediacji.

10.  Badania wskazują, że rozwiązania wypracowane w trakcie mediacji są bardziej długoterminowe i lepiej chronią interesy dzieci niż rozwiązania narzucone przez sąd.

11.  Strony wybierają swojego mediatora. Sędziego nie mogą wybrać.

12.  Mediacja jest poufna, proces sądowy jest publiczny.